Translate

domingo, 29 de abril de 2012

Volem Nous Bancs


Nous Bancs per Noves Situacions

Gran incertidumbre davant les reaccions dels MERCATS els primers dies d'Agost de 2011

Continuaran existin LES ACTUALS ESTRUCTURES BANCARIES?

Xarxa d'oficines - serveis centrals - tecnologia i organització - recursos humans -foemación - back oficce - riscos-Màrqueting - estudis i anàlisi - obra social -col.laboradors - proveïdors - consellers delegats territorials - directors de zona Dirección d'oficina Xarxes externes - Gerents de venda - Institucions Comite de direccióGran Consens COMUNICAR + es bo ! COMPARTIR + es eficàcia ! COOPERAR + es excel·lència


Ordenar por: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario