Translate

domingo, 4 de noviembre de 2012

Estem al costat de l'Associació Orient@-T


Estem planificant la comunicació en la nostra associació


A la nostra associació l'objectiu és el impuls de la comunicació en tots els àmbits, veiem la importància d'elaborar un pla de comunicació ,que ens ajudi en la consecució dels nostres objectius.

El Pla de comunicació ens ajudarà a: 

  • estructurar la fluïdesa de la informació,
  • planificar els mitjans i canals que s'utilitzaran
  • millorar les relacions entre nosaltres i amb l'exterior
  • ens implica en la visió de l'entitat
  • donar a conèixer i divulgar la nostra associació
Per realitzar ens hem proposat aprofundir en el funcionament de la nostra entitat sistematitzar allò que ja anem fent en relació a la comunicació. D'altra banda, creiem que és fonamental, aprendre de les possibilitats que ens ofereixen les noves eines tecnològiques de comunicació per poder anar implementándolas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario